Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Návrh textovej časti Zmien a doplnkov k platnej ÚPD

Návrh na doplnenie Územnoplánovacej dokumentácie v textovej časti navrhovaných Zmien a doplnkov k schválenej ÚPD obce Hliník nad Hronom.

 

aktualizácia v častiach:

B.7.2 Občianska vybavenosť a sociálna infraštruktúra

C.1.4 Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia

Aktualizovaný Územný plán obce Hliník nad Hronom je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii (Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2014-2020, Partnerská dohoda SR), zohľadňuje ciele a priority ustanovené v Programe rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK 2015-2023, návrh uverejnený na www.bbsk.sk v novembri 2015, termín prerokovania Zastupiteľstvom BBSK dňa 11.12.2015.), je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce (Územný plán obce), zohľadňuje zmeny v oblasti školstva zaznamenané od schválenia Územného plánu obce z roku 2008.

Zámer aktualizácie Územného plánu obce Hliník nad Hronom bola potreba zosúladiť so schváleným dokumentom vlády: Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR, ktorá je základným dokumentom na podporu regionálneho rozvoja na národnej úrovni a skutkovým stavom obce v oblasti školstva.

 

B. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA, SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, VÝROBY A REKREÁCIE

B.7.2 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ A SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA

Školstvo

Školské zariadenia v obci prevažne vyhovujú svojou kapacitou a lokalizáciou v území súčasným i navrhovaným požiadavkám.

Súkromná stredná odborná škola je v súčasnosti umiestnená v školskom areáli susediacom s kaštieľom, ktorí je tiež v súkromnom majetku. Areál školy má dostatočne veľké vlastné územie potrebné na prípadný svoj rozvoj, nepotrebuje a nebude zvyšovať svoje plošné nároky, vzhľadom na historickú a kultúrnu hodnotu kaštieľa.

C. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚPN OBCE

C.1.4 ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA

Školstvo

1.4.7 Zachovať súčasnú sieť školských a predškolských zariadení, ktoré svojou kapacitou a lokalizáciou v území vyhovujú súčasným i navrhovaným požiadavkám.

1.4.8 Dokončiť kompletnú rekonštrukciu objektu materskej školy, vrátane úpravy areálu.

1.4.9 Zabezpečiť dobudovanie športových a oddychových plôch v blízkosti areálu zrekonštruovanej budovy základnej školy.

1.4.10 Zachovať súčasnú súkromnú strednú odbornú školu pre potreby výchovy novej robotníckej pracovnej sily, pre potreby širšieho priemyselného regiónu, postupne areál modernizovať, rekonštruovať a dobudovať. Podporiť strednú školu pri  postupnom modernizovaní a dobudovávaní priestorov pre odborný výcvik a odbornú prax žiakov školy (dielne pre praktické vyučovanie).

1.4.11 Vytvoriť územno-technické podmienky pre rozvoj ostatných zariadení školskej a predškolskej výchovy v rámci obytnej zástavby obce, vrátane zariadení založených na komerčnej báze (základná umelecká škola, klubová činnosť a podobne).

1.4.12 Vytvoriť podmienky spolupráce v obci medzi základnou a strednou školou pri príprave žiakov na budúce povolania.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

webygroup
ÚvodÚvodná stránka