Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Hliník nad Hronom

Sídlo: Železničná 320, 966 01 Hliník nad Hronom
Štatutárny zástupca: Vladimír Mikuláš – starosta obce, Tel.:  045/676 11 90, e-mail:  starosta@hliniknadhronom.sk

Kontaktná osoba: Ing. Slavomír Hlinka – prednosta Obecného úradu,  

Tel.: 045/676 11 90,      e-mail: prednosta@hliniknadhronom.sk 

IČO:  00320609

Bankové spojenie: Prima banka

Číslo účtu: SK4256000000001404916001

Verejné obstarávanie vykonáva Obec Hliník nad Hronom v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Internou smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Obec Hliník nad Hronom vypracovala „Internú smernicu, ktorou sa upravuje proces verejného obstarávania v podmienkach obce Hliník nad Hronom". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka. Interná smernica zároveň podrobne upravuje postupy pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a stanovuje kompetencie a povinnosti obce na úseku verejného obstarávania.

Dňa 27. 2. 2014 Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ – obec Hliník nad Hronom je povinná podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: 

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/5360


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

webygroup
ÚvodÚvodná stránka