Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

 

Potrebné doklady:

  • tlačivo ohlásenie stavebných úprav,
  • jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach,
  • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
  • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca,
  • súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby; stanovisko bytového spoločenstva domu,
  • stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebné úpravy na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území,
  • jednoduchý technický opis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach.

 

Vybavuje: Anna Tencerová
Tel. kontakt:  045/6761190

Mail: podatelna@hliniknadhronom.sk  
Poplatok:

  • fyzická osoba - 10,00 €
  • právnická osoba - 30,00 €

Doba vybavenia: 30 dní


 

Ohlásenie stavebných úprav

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

webygroup
ÚvodÚvodná stránka