Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

Harmonogram a realizácia projektu

Časový a finančný harmonogram projektu

Pre problémy s ČOV a nedostatočnou kanalizáciou sa obec rozhodla vypracovať projekt, ktorým by túto situáciu zlepšila a zabezpečila tak využívanie týchto objektov všetkými obyvateľmi.
Obec za účelom skvalitnenia života svojich obyvateľov podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Kanalizácia a rekonštrukcia ČOV Hliník nad Hronom“ v rámci Operačného programu Životné prostredie (Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd).
Táto pomoc zo strany Európskej únie a Štátneho rozpočtu SR bola schválená v roku 2010.
Vo februári 2009 bolo zrealizované verejné obstarávanie na zhotovenie projektovej dokumentácie a v júni 2010 na zhotoviteľa stavby. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť AQUABEST Žilina, zastúpená Ing. Miloslavom Remišom. Stavbu na základe verejného obstarávania zhotovilo združenie REMVOD, ktoré je tvorené členmi: REMESLO stav, s. r. o. Žiar nad Hronom a Vodohospodárske stavby, a. s. Bratislava.
Stavebné práce na ČOV a kanalizácii sa začali v máji 2011 a ukončenie ich realizácie je spojené s dátumom máj 2012.
Predpokladané celkové výdavky na realizáciu projektu boli schválené vo výške 1.949.556,04 €. Tieto výdavky boli vo výške 1.852.078,24 € pokryté z nenávratného finančného príspevku a 97.477,80 € mala obec zabezpečiť z vlastných zdrojov.
Skutočná cena stavby je 1 390 656,51 €, pričom táto suma zahŕňa aj náklady na rekonštrukciu ČOV (702.979,05 €), verejnú kanalizáciu (672.077,46 €) a vedľajšie rozpočtové náklady (15.600,- €).
Obec sa na nákladoch podieľala sumou 77.429,27 €, ktorá zahŕňa aj náklady na práce, ktoré sa realizovali mimo rozpočtu projektu vo výške 6.375,24 €, pričom táto suma bola plne financovaná obcou.

 

Realizácia projektu

S realizáciou výstavby sa začalo v roku 2011. Súbežne prebiehala rekonštrukcia ČOV a dostavba verejnej kanalizácie. Výstavbu týchto objektov zabezpečovalo združenie REMVOD.
Výstavba nových vetiev verejnej kanalizácie zaistí odvádzanie splaškových vôd do ČOV v zastavanom území obce. Celková dĺžka kanalizačnej siete po realizácií projektu predstavuje 7.600 metrov, z toho novovybudovaná kanalizácia je 1.900 metrov. Po realizácii rekonštrukcie verejnej kanalizácie sa počet prípojok zvýšil na 550, čím sa dosiahlo pripojenie ku kanalizácií pre všetkých obyvateľov obce.
Nové vetvy verejnej kanalizácie boli vybudované pre ulice Lesná, Železničná, Kamenárska, Pekárenská a areál bývalého Štátneho majetku.
Rekonštrukcia ČOV vychádzala z jej nevyhovujúceho stavu a jej cieľom bolo dosiahnutie kvalitatívne vyššej úrovne. Rekonštrukcia zabezpečila zvýšenie kapacity čistenia odpadových vôd z 3510 EO na 4200 EO, ako aj modernizáciu riadiaceho systému zameraného na minimalizáciu ručnej obsluhy. Táto modernizácia je realizovaná „Automatizovaným systémom riadenia prevádzky“. Ten ako súčasť dispečerského strediska zabezpečuje meranie fyzikálnych veličín, samotné riadenie ČOV, sledovanie porúch, vyhodnocovanie chybných hlásení a monitorovanie celého systému ČOV.
V rámci rekonštrukcie bol vybudovaný stupeň mechanického predčistenia, ktorého úlohou je zachytávať pevné väčšie nečistoty a následne takto spracovanú odpadovú vodu usmerňovať do biologických liniek. Z pôvodných dvoch boli vytvorené tri rovnocenné biologické linky. Rekonštrukciou sa zabudoval aj lapač piesku s práčkou. V odľahčovacej komore bola namontovaná spätná klapka, ktorá sa v prípade stúpnutia hladiny rieky Hron uzatvára a zabraňuje tak zaplaveniu priestorov ČOV.
Realizácia rekonštrukcie prebiehala počas plnej prevádzky ČOV.


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

webygroup
ÚvodÚvodná stránka