Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

2018

Zmluvy » subjekt: ZMLUVY Hlinická kanalizačná, s.r.o. » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 27
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2019/1Obec Hliník nad Hronom, Železničná 320, 966 01 Hliník nad HronomKolektívna zmluva pre rok 2019Kolektívna zmluva0,00 €1.1.2019nestanovený
2018/1561Mgr. Darina Baranová, Pionierov 541, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2018/1561 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné. 1,23 € (jednotková)18.12.2018nestanovený
2018/1560Hronec Miroslav, 9. Mája 646/10, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2018/1560 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné. 1,23 € (jednotková)24.11.2018nestanovený
2018/1555Alena Izáková, Tehelná 253, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2018/1555 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné. 1,23 € (jednotková)13.12.2018nestanovený
2018/1556Stolárik PavelObchodná zmluva č. 2018/1556 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,23 € (jednotková)1.1.2019nestanovený
406001/2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 406001/2018 uzatvorená v zmysle zákona o energetike (ďalej len zmluva)Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve združenú dodávku elektriny (ďalej len združená dodávka), ktorá zahŕňa: a/ dodávku dohodnutého množstva elektriny do OM v množstve, čase a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, b/ prevzatie zodpovednosti za odchýlku odberateľa voči zúčtovateľovi odchýlky,c/ zabezpečenie distribúcie elektriny a všetkých služieb súvisiacich s distribúciou elektriny (ďalej len distribučné služby). Predpokladom pre združenú dodávku podľa tejto zmluvy je platnosť zmlúv o pripojení OM, pre ktoré je zmluva uzatvorená, do distribučnej sústavy PDS. 2.2. Odberateľ sa zaväzuje odoberať elektrinu za podmienok tejto zmluvy, najmä platiť dodávateľovi cenu za združenú dodávku podľa podmienok ustanovených v článku 4. tejto zmluvy. 2.3. Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti odberateľa podľa Zákona o energetike, Pravidiel trhu, Prevádzkového poriadku PDS a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, riadiť sa podmienkami tejto zmluvy, Technickými podmienkami PDS a dodržiavať podmienky pripojenia k distribučnej sústave. 57,82 € (jednotková)12.12.201831.12.2020
2018/1553Môcik Miloš, Kopaničná 232/4, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2018/1553 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné. 1,23 € (jednotková)4.10.2018nestanovený
2018/2029Bytové spoločenstvo Ladislava Majerského 557/3, L. Majerského 557Obchodná zmluva č. 2018/2029 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,23 € (jednotková)4.10.2018nestanovený
2018/1552Grégerová Anna, Dulekských Hrdinov 513/3, 966 01 Hliník nad Hronom Obchodná zmluva č. 2018/1552 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,23 € (jednotková)15.9.2018nestanovený
2018/1550Emil Tököli, Námestie SNP 302, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2018/1550 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,23 €1.9.2018nestanovený
2018/1551Soňa Čaklošová, J. Švermu 422, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2018/1551 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,23 €25.8.2018nestanovený
185/2018/06Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská BystricaZmluva o poskytovaní údajov č. 185/2018/06Nakoľko prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nemá prístup k údajom o spotrebe vody nameranej meradlom, uzatvárajú zmluvné strany túto dohodu upravujúcu práva a povinnosti strán pri poskytovaní údajov o množstve vody dodanej verejným vodovodom, a to výlučne pre účely výpočtu výšky stočného za odvádzanie odpadových vôd od producentov odpadových vôd. 0,00 €24.8.2018nestanovený
2018/30924Y2 s.r.o., Kamenárska 202, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2018/3092 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou1,23 € (jednotková)1.8.2018nestanovený
2018/1547Turčok Peter, Ľ. Štúra 601, 966 01 Hliník nad hronomObchodná zmluva č. 2018/1547 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,23 €1.6.2018nestanovený
2018/3091IVAN reality, s.r.o., Slnečná 213/6, 966 11 Trnavá HoraObchodná zmluva č. 2018/3091 o odvádzaní odpadových vôd verejnou knalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových a povrchových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné. 1,23 €19.5.2018nestanovený
Položky 1-15 z 27
ÚvodÚvodná stránka