Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

2017

Zmluvy » subjekt: Obec Hliník nad Hronom » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 118
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2017/124Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Obci Hliník nad HronomKolektívna zmluvaKolektívna zmluva pre rok 20180,00 €1.1.201831.12.2018
2017/122ALNETwork, s.r.o., Priehradka 395/3, 966 01 Hliník nad HronomZmluva o prenájme reklamného priestoru č. 2017/122Reklamný priestor na autobusovej zastávke 180,00 €1.1.201831.12.2018
2017/121STAVREKO s.r.o., Kamenárska 213/39, 966 01 Hliník nad HronomZmluva na výkon stavebného dozoruStavebný dozor na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Námestie SNP č. 273, Hliník nad Hronom"4 200,00 €29.12.2017nestanovený
2017/120ULTRASTAV s.r.o., Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad HronomZmluva na výkon stavebného dozoruStavebný dozor na stavbe "Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu v obci Hliník nad Hronom"2 800,80 €30.12.2017nestanovený
2017/119AXOM s.r.o., Kamenárska 140, 966 01 Hliník nad HronomZmluva o prenájme reklamného priestoru č. 2017/119Reklamný priestor na autobusovej zastávke90,00 €1.1.201831.12.2018
2017/118Ekonoom.sk s.r.o, Kamenárska 184, 966 01 Hliník nad HronomZmluva o prenájme reklamného priestoru č. 2017/118Reklamný priestor na autobusovej zastávke 360,00 €1.1.201831.12.2018
2017/117Ing. Mgr. Nora Bugárová, Horná 101, 97401 Banská BystricaZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit 20171 200,00 €22.12.2017nestanovený
2017/100Blahút Miloslav, Hliník nad Hronom, Nám. SNP 101/53Zmluva č. 2017/100 o prenájme spoločenskej miestnosti OcKPrenájom spoločenskej miestnosti - knižnica20,00 €29.12.201730.12.2017
2017/099Ing. Tomčáni Ján, Hliník nad Hronom, SA 342Zmluva č. 2017/099 o prenájme spoločenskej miestnosti OcKPrenájom spoločenskej miestnosti - knižnica25,00 €31.12.20171.1.2018
2017/116Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, 832 37 BratislavaZmluva o úvere č. 878/CC/17Poskytnutie úveru 600 000,00 €14.12.2017nestanovený
2017/115Machálik Miloš, Ing., Strojárska 361/6, 966 01 Hliník nad HronomZmluva o nájme hrobového miesta č. 510/CP/2017Prenájom hrobového miesta0,00 €14.12.2017nestanovený
2017/114Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda č. 17/27/054/388 o poskytnutí príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Šanca pre mladých" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníPoskytovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Šanca pre mladých"0,00 €14.12.2017nestanovený
2017/109Minková Zuzana, Zlatá ulica 630/10, 967 01 KremnicaZmluva o nájme hrobového miesta č. 2017/109Prenájom hrobového miesta0,00 €13.12.2017nestanovený
2017/111Ing. Pavol Vozár, Vlkanovská 69/59, 976 31 VlkanováKúpno-predajná zmluva č. 2017/111Nákladný automobil MULTICAR M 2501 855,00 €9.12.2017nestanovený
2017/103EKOTRANZ, s.r.o., Rudno nad Hronom 257, 966 51 Rudno nad HronomZmluva o odbere odpadu č. 2017/103odvoz odpadov v zmysle prílohy č. 10,00 €9.12.2017nestanovený
Položky 1-15 z 118
Zmluvy » subjekt: ZMLUVY Hlinická kanalizačná, s.r.o. » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 16
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2017/3085Energy Edge KL s.r.o., Mostová 2, 811 02 BratislavaObchodná zmluva č. 2017/3085 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,14 €15.12.2017nestanovený
2017/3Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Obci Hliník nad HronomKolektívna zmluva0,00 €1.1.2018nestanovený
2017/7011673Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská BystricaDohoda o cena č. 2017/7011673 uzatvorená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov medzi...Použitie špeciálneho vozidla Druh vozidla /mechanizmus": špeciálne, Názov vozidla/mechanizmu/: Mercedes, Druh práce: čistenie kanalizácie50,00 €28.11.2017nestanovený
2017/3084B-MONT Slovakia s.r.o., Pionierov 544, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2017/3084 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 1,23 €9.11.2017nestanovený
2017/2PHS STROJÁRNE, a.s., Priemyselná 38, 966 01 Hliník and HronomDohoda o uznaní záväzku dlžníkom a úprave dohodnutého splátkového kalendára a dohoda o pristúpení k záväzku dlžníka podľa §§ 531 a nasl. a 533 a nasl, Obč. zákonníkaÚčastníci sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o unaní záväžku a splátkovom kalendári podľa ustanovení ! 269 ods. 2, §§ 321 a nasl. a §§ 323 a nasl. Občianskeho zákonníka zákonníka v platnom znení (ďalej len Dohoda). ...26 413,77 €30.9.2017nestanovený
2017/266Jaroslava Šimková, Kamenárska 146, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 201/7266 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,14 €23.9.2017nestanovený
2017/081Šajgalíková Michaela, 1. Mája 467, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2017/081 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,14 €23.9.2017nestanovený
2017/3053FF Systembau s.r.o., Lesná 945, 966 01 Hliník nad Hronom Obchodná zmluva č. 2017/3053 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových a povrchových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,14 €6.9.2017nestanovený
2017/1539Nataša Bačová, SNP 301, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 201/1539 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 1,14 €22.8.2017nestanovený
2017/1AXOM, s.r.o., Kamenárska 140, 966 01 Hliník nad HronomZmluva o započítaní pohľadávok (§580-581 Občianskeho zákonníka)Zmluvná strana 1 je vladstníkom pohľadávok voči zmluvnej strane 2, vyplývajúcej z Obchodnej zmluvy č. 2015/3065 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, uzatvorenej dňa 22.01.2016 v sume 480,62 Eur, tvorenej neuhradenou faktúrou č. 10160471 v sume 240,31 Eur, splatnej dňa 25.07.2016 a neuhradenou faktúrou č. 10161038 v sume 240,31 Eur, splatnej dňa 27.01.2017. Zmluvná strana 2 je vlastníkom pohľadávky voči zmluvnej strane 1 zo dňa 20.04.2017, tvorenou neuhradenou časťou faktúry číslo 2017024, v sume 480,62 Eur splatnej dňa 27.04.2017.  480,62 €11.5.2017nestanovený
2017/537Ján Jakuš, Priehradka 392/25, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2017/537 o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou 1,14 €8.4.2017nestanovený
2017/535Ing. Hodža Norbert, Priehradka 393/17, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2017/535 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,14 €21.3.2017nestanovený
2370573948O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BratislavaKúpna zmluva č. 2370573948Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy alebo Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia (ďalekj len "tovar") a závúzok Kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zairadenia Predávajúci zašle Kupujúcemu formou SMS na Kupujúcim zvolené telefónne číslo.  122,00 €12.5.201723.10.2019
2017/532Peter Matula, Priehradka 392/27, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2017/532 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,14 €22.2.2017nestanovený
2016/533Podoba Róbert, Pivovarská 271, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2016/533 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,14 €22.2.2017nestanovený
Položky 1-15 z 16
ÚvodÚvodná stránka