Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

2017

Zmluvy » subjekt: ZMLUVY Hlinická kanalizačná, s.r.o. » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 20
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2018/1555Alena Izáková, Tehelná 253, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2018/1555 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné. 1,23 € (jednotková)13.12.2018nestanovený
2017/3085Energy Edge KL s.r.o., Mostová 2, 811 02 BratislavaObchodná zmluva č. 2017/3085 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,14 €15.12.2017nestanovený
2017/3Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Obci Hliník nad HronomKolektívna zmluva0,00 €1.1.2018nestanovený
2017/7011673Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská BystricaDohoda o cena č. 2017/7011673 uzatvorená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov medzi...Použitie špeciálneho vozidla Druh vozidla /mechanizmus": špeciálne, Názov vozidla/mechanizmu/: Mercedes, Druh práce: čistenie kanalizácie50,00 €28.11.2017nestanovený
2017/3084B-MONT Slovakia s.r.o., Pionierov 544, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2017/3084 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 1,23 €9.11.2017nestanovený
2017/2PHS STROJÁRNE, a.s., Priemyselná 38, 966 01 Hliník and HronomDohoda o uznaní záväzku dlžníkom a úprave dohodnutého splátkového kalendára a dohoda o pristúpení k záväzku dlžníka podľa §§ 531 a nasl. a 533 a nasl, Obč. zákonníkaÚčastníci sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o unaní záväžku a splátkovom kalendári podľa ustanovení ! 269 ods. 2, §§ 321 a nasl. a §§ 323 a nasl. Občianskeho zákonníka zákonníka v platnom znení (ďalej len Dohoda). ...26 413,77 €30.9.2017nestanovený
2017/266Jaroslava Šimková, Kamenárska 146, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 201/7266 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,14 €23.9.2017nestanovený
2017/081Šajgalíková Michaela, 1. Mája 467, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2017/081 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,14 €23.9.2017nestanovený
2017/3053FF Systembau s.r.o., Lesná 945, 966 01 Hliník nad Hronom Obchodná zmluva č. 2017/3053 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových a povrchových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,14 €6.9.2017nestanovený
2017/1539Nataša Bačová, SNP 301, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 201/1539 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 1,14 €22.8.2017nestanovený
2017/1AXOM, s.r.o., Kamenárska 140, 966 01 Hliník nad HronomZmluva o započítaní pohľadávok (§580-581 Občianskeho zákonníka)Zmluvná strana 1 je vladstníkom pohľadávok voči zmluvnej strane 2, vyplývajúcej z Obchodnej zmluvy č. 2015/3065 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, uzatvorenej dňa 22.01.2016 v sume 480,62 Eur, tvorenej neuhradenou faktúrou č. 10160471 v sume 240,31 Eur, splatnej dňa 25.07.2016 a neuhradenou faktúrou č. 10161038 v sume 240,31 Eur, splatnej dňa 27.01.2017. Zmluvná strana 2 je vlastníkom pohľadávky voči zmluvnej strane 1 zo dňa 20.04.2017, tvorenou neuhradenou časťou faktúry číslo 2017024, v sume 480,62 Eur splatnej dňa 27.04.2017.  480,62 €11.5.2017nestanovený
2017/537Ján Jakuš, Priehradka 392/25, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2017/537 o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou 1,14 €8.4.2017nestanovený
2017/535Ing. Hodža Norbert, Priehradka 393/17, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2017/535 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,14 €21.3.2017nestanovený
2370573948O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BratislavaKúpna zmluva č. 2370573948Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy alebo Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia (ďalekj len "tovar") a závúzok Kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zairadenia Predávajúci zašle Kupujúcemu formou SMS na Kupujúcim zvolené telefónne číslo.  122,00 €12.5.201723.10.2019
2017/532Peter Matula, Priehradka 392/27, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2017/532 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,14 €22.2.2017nestanovený
Položky 1-15 z 20
ÚvodÚvodná stránka