Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

2016

Zmluvy » subjekt: Obec Hliník nad Hronom » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 132
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2016/142Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Obci Hliník nad HronomKolektívna zmluvaKolektívna zmluva pre rok 20170,00 €1.1.201731.12.2017
0140/2016Zuzana Remeníková - LUXURY GLAMOUR, ČSA 328, Hliník nad HronomZmluva o prenájme nebytových priestorov Zdravotné stredisko, Kamenárska 208 246,88 €1.1.201731.12.2027
2016/139Chmelo Peter, l. mája 554, Hliník nad Hronom, Stanislav Szucs, L. Majerského 569, Hliník nad HronomZmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytových priestorov15,00 €1.1.2017nestanovený
2016/138Ministerstvo životného prostredia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava , Slov.agentúra ŽPZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/13Poskytnutie dotácie 374 451,24 €30.12.2016nestanovený
0137/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda č. 16/27/054/322Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu Praxou k zamestnaniu0,00 €23.12.2016nestanovený
0136/2016Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaKúpna zmluvaVerejná telekomunikačná služba0,00 €22.12.2016nestanovený
0135/2016Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, 832 37 BratislavaZmluva o elektronických služiebáchSprístupnenie bankových produktov prostredníctvo elektronických služieb 0,00 €22.12.2016nestanovený
0134/2016Denková Daniela, Hliník nad Hronom, Strojárska 361Zmluva o nájme hrobového miesta č. 356/2016/CPPrenájom hrobového miesta0,00 €14.12.2016nestanovený
0133/2016Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská BystricaZmluva o dávke vodyDodávka vody1,17 €13.12.2016nestanovený
0132/2016MBarch, s.r.o. Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad HronomZmluva o poskytovaní služiebZníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Nám. SNP 2739 750,00 €14.12.201631.12.2017
0131/2016Ing. Mgr. Nora Bugárová, Horná 101, 97401 Banská BystricaZmluva o zabezpečení overovania účtovníctva a účtovnej uzávierkyAudit účtovníctva1 200,00 €3.12.201631.12.2016
0130/2016Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská ŠtiavnicaDohoda o poskytnutí dotácie (finančných prostriedkov)Poskytnutie dotácie - centrum volného času25,40 €1.12.2016nestanovený
0129/2016Veronika Krátka, Hliník nad Hronom, Pivovarská 275Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti1,00 €24.11.2016nestanovený
0128/2016Pilniková Helga a Pilník Radovan, Pekárenská 133/7, 966 Hliník nad HronomZmluva o prenájme bytu - Pekárenská 133/7Byt č. 7, Pekárenská 1330,00 €16.11.201618.11.2017
0127/2016Mesto Žiar nad Hronom, Š.Moysesa 46, 965 19 Žiar nad HronomZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytnutie finančného príspevku.0,00 €16.11.201631.12.2017
Položky 1-15 z 132
Zmluvy » subjekt: ZMLUVY Hlinická kanalizačná, s.r.o. » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 206
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2405359337Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel, Lmačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaPovinné zmluvné poisteniePoistenie vozidla 103,65 € (jednotková)4.12.2016nestanovený
406001/2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 406001/2017 uzatvorená v zmysle zákona o energetikeDodávateľ za zaväzuje poskytovať Odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve združenú dodávku elektriny (ďalej len združená dodávky), ktorá zahŕňa: a/ dodávku dohodnutého množstva elektriny do OM v množstve, čase a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, b/ prevzatie zodpovednosti za odchýlku Odberateľa voči zúčtovateľovi odchýlky, c/ zabezpečenie distribúcie elektriny a všetkých služieb súvisiacich s distribúciou elektriny (ďalej len distribučné služby). Predpokladom pre združenú dodávku podľa tejto Zmluvy je platnosť zmlúv o pripojení OM, pre ktoré je Zmluva uzatvorená, do distribučnej sústavy PDS. 2.2 Odberateľ sa zaväzuje odoberať elektrinu za podmienok tejto Zmluvy, najmô platiť Dodávateľovi cenu za združenú dodávku podľa podmienok ustanovených v článku 4. tejto Zmluvy. 2.3 Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti Odberateľa podľa Zákona o energetike, Pravidiel trhu, prevádzkového poriadku PDS a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, riadiť sa podmienkami tejto Zmluvy, Technickými podmienkami PDS a dodržiavať podmienky pripojenia k distribučnej sústave. 37,56 € (jednotková)7.12.2016nestanovený
PHS STROJÁRNE, a.s., Priemyselná 38, 966 01 Hliník and HronomDohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári18 288,76 €17.6.201631.1.2017
2016/1Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Obci Hliník nad HronomKolektívna zmluva0,00 €1.1.2017nestanovený
2016/2861Ševčík Ivana, Kamenárska 175/68, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2016/2861 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,23 € (jednotková)1.10.2016nestanovený
2016/526JuDr. Števková Rusnáková Milena, Partizánska 477/10, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2016/526 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,23 €1.8.2016nestanovený
2016/530Mališová Barbora, Partizánska 484, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2016/530 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,23 €12.9.2016nestanovený
2016/524Kováč Dušan, Kopaničná 241, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2016/524 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,23 €1.7.2016nestanovený
2016/3018FACHMAN a TESÁR s.r.o., Kamenárska 248, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2016/3018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,23 €13.9.2016nestanovený
2016/528Sedliak Tomáš, Kamenárska 184, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2016/528 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,23 €1.7.2016nestanovený
2016/527Ivaničová Lotta, Pionierov 539, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2016/527 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,23 €1.7.2016nestanovený
2016/525Lešták Branislav, Ľ. Štúra 524, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2016/525 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,23 €1.7.2016nestanovený
2016/3068PHOSTEC s.r.o., Priemyselná 962, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2016/3068 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,23 €15.7.2016nestanovený
2016/523Cabánik Marian, Mierová 604, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2016/523 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,23 €1.7.2016nestanovený
2016/522Kavecký Ján, Kamenárska 144, 966 01 Hliník nad HronomObchodná zmluva č. 2016/522 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPrevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre producenta odvádzanie a čistenie odpadových vôd, producent je za poskytnuté plnenie povinný zaplatiť prevádzkovateľovi stočné.1,23 €1.7.2016nestanovený
Položky 1-15 z 206
ÚvodÚvodná stránka