Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Z celkového počtu oprávnených voličov 2398 sa volieb zúčastnilo 1333 voličov, čo predstavuje 55,58 %. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce – 1314. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 1302.
Novozvoleným starostom na volebné obdobie 2014 – 2018 sa stal Vladimír Mikuláš, ktorý získal 634 hlasov, ostatní kandidáti získali nasledovný počet hlasov:


Ing. Slavomír Hlinka : 565 hlasov

Ján Varga                   : 58 hlasov

Mgr. Milan Finka        : 57 hlasov

 

 

Zvolení poslanci: 

          Kandidát - počet hlasov

 1. Mgr. Dušan Antal - 784
 2. Vladimír Dulaj - 686 
 3. Ing. Slavomír Hlinka - 615
 4. Ing. arch. Matej Brašeň - 484
 5. Ing. Katarína Dávidová - 455
 6. Ing. Lýdia Chovancová - 453
 7. Zuzana Valušková - 438
 8. Ing. Ľubomír Svrčina - 427
 9. Radovan Drozd - 409

  Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov. 

 10. Viktor Sedliak - 396

 11. Jaroslav Nemčík - 375

 12. Slavomír Král - 356

 13. Ing. Peter Truban - 335

 14. Igor Antal - 334

 15. František Martykán - 316

 16. Ivan Krátky - 267

 17. Matej Varsa - 241

 18. Peter Chmelo - 229

 19. Mgr. Vladimír Fehérpataky - 192

 20. Ing. Jaroslav Baran - 190

 21. Peter Hanák - 183

 22. Richard Varsa - 177

 23. Ján Varga - 159

 24. Ing. Ján Krahulec - 148

 25. Lukáš Baran - 139

 26. Vladimír Pilnik - 132

 27. Ivan Baran - 130

 28. Denisa Ricottiová - 69


 
VÝSLEDKY VOLIEB
Výsledky hlasovania na starostu obce Hliník nad Hronom Počet hlasov
Milan Finka, Mgr.50 r., SZČO, Hliník nad Hronom, Železničná 23, SIEŤ57
Slavomír Hlinka, Ing.35 r., vedúci zamestnanec, Hliník nad Hronom, Opatovská 502, nezávislý kandidát565
Vladimír Mikuláš49 r., vedúci pracovník, Hliník nad Hronom, Mierová 620, nezávislý kandidát634
Ján Varga48 r., SZČO, Hliník nad Hronom, Mierová 613, Strana TIP58
Výsledky hlasovania na poslancov OZPočet hlasov
Dušan Antal, Mgr., 42 r., právnik, Hliník nad Hronom, Pionierov 493, SMER784
Igor Antal, 41 r., obchodný zástupca, Hliník nad Hronom, Sovietskej armády 358/8, SMER334
Ivan Baran, 49 r., konateľ, Hliník nad Hronom, 9. mája 648, SIEŤ130
Jaroslav Baran, Ing., 51 r., SZČO, Hliník nad Hronom, Ľ. Štúra 590, NK190
Lukáš Baran, 23 r., obchodný zástupca, Hliník nad Hronom, 9. mája 648, SMER139
Matej Brašeň, Ing. arch., 29 r., architekt, Hliník nad Hronom, J. Švermu 406, SDKÚ484
Katarína Dávidová, Ing., 54 r., odborná referentka, Hliník nad Hronom, Priehradka 386, SMER455
Radovan Drozd, 35 r., obchodný zástupca, Hliník nad Hronom, Potočná 225, NK409
Vladimír Dulaj, 51 r., operátor, Hliník nad Hronom, Železničná 326, NK686
Vladimír Fehérpataky, Mgr., 33 r., živnostník, Hliník nad Hronom, Nám. SNP 119, SMER192
Peter Hanák, 39 r., hutník, Hliník nad Hronom, Železničná 71, NK183
Slavomír Hlinka, Ing., 35 r., vedúci zamestnanec, Hliník nad Hronom, Opatovská 502, NK615
Peter Chmelo, 61 r., technik, Hliník nad Hronom, 1. mája 554, SDKÚ229
Lýdia Chovancová, Ing., 51 r., chemička, Hliník nad Hronom, Mierová 628, SDKÚ453
Ján Krahulec, Ing., 40 r., metrológ, Hliník nad Hronom, Mierová 633, NK148
Slavomír Král, 37 r., živnostník, Hliník nad Hronom, Pionierov 536, NK356
Ivan Krátky, 51 r., technický pracovník, Hliník nad Hronom, Kamenárska 183, SMER267
František Martykán, 42 r., operátor, Hliník nad Hronom, Jána Švermu 405, NK316
Jaroslav Nemčík, 42 r., konateľ, Hliník nad Hronom, Tehelná 135/14, SDKÚ375
Vladimír Pilnik, 34 r., živnostník, Hliník nad Hronom, Pekárenská 133/15, SDKÚ132
Denisa Ricottiová, 37 r., predavačka, Hliník nad Hronom, Pekárenská 133/12, SMER69
Viktor Sedliak, 25 r., živnostník, Hliník nad Hronom, Kamenárska 184, NK396
Ľubomír Svrčina, Ing., 55 r., konateľ spoločnosti, Hliník nad Hronom, Strojárska 365, NK427
Peter Truban, Ing., 47 r., št. zamestnanec MV SR, Hliník nad Hronom, Strojárska 364, NK335
Zuzana Valušková, 43 r., SZČO, Hliník nad Hronom, Nám. SNP 305, NK438
Ján Varga, 48 r., SZČO, Hliník nad Hronom, Mierová 613, Strana TIP159
Matej Varsa, 34 r., obchodný manager, Hliník nad Hronom, 1. mája 582, NK241
Richard Varsa, 37 r., manipulačný pracovník, Hliník nad Hronom, Priehradka 393/23, NK177

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

 

Vyhlásenie volieb

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič (18 rokov), ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Uznesenie OZ

Uznesenie č. 05/OZ/2014 zo dňa 14.8. 2014

Obecné zastupiteľstvo obce Hliník nad Hronom u r č u j e

1)  v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom     znení rozsah výkonu funkcie starostu obce Hliník nad Hronom pre nasledujúce volebné obdobie   na plný   úväzok, t.j. 1,0 .

2)  v zmysle § 11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení pre nasledujúce volebné obdobie 9 poslancov obecného zastupiteľstva.

Poznámka:

V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov,sa môže utvoriť iba jeden volebný obvod, t.j. v obci Hliník nad Hronom bude vytvorený len jeden volebný obvod.

 
Delegovanie do volebných komisií:

Miestna volebná komisia

Podľa § 14 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do miestnej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného (mestského) zastupiteľstva najneskôr 55 dní predo dňom volieb (najneskôr 21. septembra 2014).

V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice sa na voľby mestského zastupiteľstva a primátora zriaďuje mestská volebná komisia.

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, politické hnutie alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti).

Prvé zasadanie miestnej (mestskej) volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 50 dní predo dňom volieb (najneskôr 26. septembra 2014).    

  

Okrsková volebná komisia

Podľa § 15 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do okrskovej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva najneskôr 20 dní predo dňom volieb (najneskôr 26. októbra 2014).

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, politické hnutie alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti).

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 15 dní predo dňom volieb (najneskôr 31. októbra 2014).

Podávanie kandidátnych listín

Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO (mestského, miestneho) ZASTUPITEĽSTVA

podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvodpolitická strana
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j.najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.

Pre VOĽBY STAROSTU OBCE (primátora mesta, starostu mestskej časti)

podáva kandidátnu listinu
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j.najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.

Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) - získanie aspoň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú
• výučný list, 
• vysvedčenie o záverečnej skúške, 
• záverečné vysvedčenie,
• vysvedčenie o maturitnej skúške. 

Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania. 

 Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov
pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora)

Počet obyvateľov Počet podpisov voličov na petícií
1 - 50 10
51 - 100 20
101 - 500 40
5001 - 2000 100
2001 - 20 000 200
20 001 - 100 000 400
nad 100 000 600

                                                      

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Starosta obce Hliník nad Hronom v zmysle § 11 a, ods. 2 písm. c) zákona 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí vymenoval dňa 20. 8. 2014 za zapisovateľku miestnej volebnej komisie

Ing. Soňu Vincentovú (Obecný úrad Hliník nad Hronom).

Kontakty: 045/6762746, 0911807104, 

Poznámka:

Nakoľko kandidátne listiny je možné doručiť len osobne zapisovateľke miestnej volebnej komisie (nie do podateľne obce), môžete si termín odovzdania mimo stránkových dní Obecného úradu Hliník nad Hronom  dohodnúť telefonicky.
 


 
mvk-1.rtf(42.9 kB)mvk-1.rtf
ovk.rtf(46.6 kB)ovk.rtf
Vyhlásenie kandidatúry OZ.pdf(144.8 kB)Vyhlásenie kandidatúry OZ.pdf

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

webygroup
ÚvodÚvodná stránka