Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

Územný plán obce

ÚPD obce Hliník nad Hronom - ČISTOPIS - textová časť

 
01 - širšie vzťahy

 
02 - funkčné využitie územia

 
03 - Urbanistický plán

 
04 - verejné dopravné vybavenie

 
05 - vodné hospodárstvo

 
06- energetika, telekomunikácie

 
07- ochrana prírody

 
08 - ppf, lpf
 08-ppf_lpf.jpg (7.2 MB) 08-ppf_lpf.jpg (7.2 MB)

 
VZN ÚPD - čistopis

 

Návrh textovej časti Zmien a doplnkov k platnej ÚPD

Návrh na doplnenie Územnoplánovacej dokumentácie v textovej časti navrhovaných Zmien a doplnkov k schválenej ÚPD obce Hliník nad Hronom.

 

aktualizácia v častiach:

B.7.2 Občianska vybavenosť a sociálna infraštruktúra

C.1.4 Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia

Aktualizovaný Územný plán obce Hliník nad Hronom je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii (Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2014-2020, Partnerská dohoda SR), zohľadňuje ciele a priority ustanovené v Programe rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK 2015-2023, návrh uverejnený na www.bbsk.sk v novembri 2015, termín prerokovania Zastupiteľstvom BBSK dňa 11.12.2015.), je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce (Územný plán obce), zohľadňuje zmeny v oblasti školstva zaznamenané od schválenia Územného plánu obce z roku 2008.

Zámer aktualizácie Územného plánu obce Hliník nad Hronom bola potreba zosúladiť so schváleným dokumentom vlády: Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR, ktorá je základným dokumentom na podporu regionálneho rozvoja na národnej úrovni a skutkovým stavom obce v oblasti školstva.

 

B. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA, SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, VÝROBY A REKREÁCIE

B.7.2 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ A SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA

Školstvo

Školské zariadenia v obci prevažne vyhovujú svojou kapacitou a lokalizáciou v území súčasným i navrhovaným požiadavkám.

Súkromná stredná odborná škola je v súčasnosti umiestnená v školskom areáli susediacom s kaštieľom, ktorí je tiež v súkromnom majetku. Areál školy má dostatočne veľké vlastné územie potrebné na prípadný svoj rozvoj, nepotrebuje a nebude zvyšovať svoje plošné nároky, vzhľadom na historickú a kultúrnu hodnotu kaštieľa.

C. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚPN OBCE

C.1.4 ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA

Školstvo

1.4.7 Zachovať súčasnú sieť školských a predškolských zariadení, ktoré svojou kapacitou a lokalizáciou v území vyhovujú súčasným i navrhovaným požiadavkám.

1.4.8 Dokončiť kompletnú rekonštrukciu objektu materskej školy, vrátane úpravy areálu.

1.4.9 Zabezpečiť dobudovanie športových a oddychových plôch v blízkosti areálu zrekonštruovanej budovy základnej školy.

1.4.10 Zachovať súčasnú súkromnú strednú odbornú školu pre potreby výchovy novej robotníckej pracovnej sily, pre potreby širšieho priemyselného regiónu, postupne areál modernizovať, rekonštruovať a dobudovať. Podporiť strednú školu pri  postupnom modernizovaní a dobudovávaní priestorov pre odborný výcvik a odbornú prax žiakov školy (dielne pre praktické vyučovanie).

1.4.11 Vytvoriť územno-technické podmienky pre rozvoj ostatných zariadení školskej a predškolskej výchovy v rámci obytnej zástavby obce, vrátane zariadení založených na komerčnej báze (základná umelecká škola, klubová činnosť a podobne).

1.4.12 Vytvoriť podmienky spolupráce v obci medzi základnou a strednou školou pri príprave žiakov na budúce povolania.


 

Zber papiera

v novej časti obce

POZOR NA PODVODNÍKOV

Podvodník opäť „nachytal“ 81-ročnú dôchodkyňu   Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Žiari nad Hronom začal v stredu (31.1.) trestné stíhanie za zločin podvodu. V pondelok (29.1.) totiž zavolal neznámy páchateľ na pevnú linku do bytu 81-ročnej dôchodkyne, ktorá keď zdvihla, opýtal sa jej mužským hlasom na jej priezvisko. Po tom, čo mu uv

Zapojte sa do hry o

detské ihrisko

SENIORI POZOR!

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov !   Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V ostatnom období sú zaznamenávané  prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám  a  predstavujú sa nielen ako ich príbuzní alebo

HARMONOGRAM VÝVOZU TKO A SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2018

dnes je: 23.2.2018

meniny má: Roman, Romana

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Projekt na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Modernizácia verejného osvetlenia

Kanalizácia rekonštrukcia ČOV - Hliník nad Hronom

Zberný dvor Hliník nad Hronom

Zlepšenie dopravno – bezpečnostnej situácie v obci Hliník nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

Základná škola 12.02. - 16.02.2018 ZS 12-02-2018.pdf (445.6 kB)
Materská škola 12.02. - 16.02.2018 MS 12.02.2018.pdf (543.8 kB)

dnes je: 23.2.2018

meniny má: Roman, Romana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka