Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Vytlačiť
 

Zverejnenie zámeru prenajať v texte identifikovaný nehnuteľný majetok obce Hliník nad Hronom, na ktorý prenájom sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa.

Obec Hliník nad Hronom v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  zverejňuje zámer prenajať z dôvodov hodných osobitného zreteľa nižšie identifikovaný  nehnuteľný majetok, a to:

C-KN parcely č. 3460 – ostatné plochy, CKN 3633 – orná pôda, CKN 3824 – orná pôda, CKN 3825 – trvalé trávne porasty, 3830 – orná pôda, evidovaných na liste vlastníctva č. 1954 vedenom na  Okresnom úrade Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor,  katastrálne územie Hliník nad Hronom.

Žiadateľ: Názov : Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín,  966 23  Lovčica – Trubín, IČO : 00210447

 ďalej v texte len „žiadateľ“)

Zdôvodnenie osobitného zreteľa :

Žiadateľ dlhodobo vykonáva poľnohospodársku činnosť na pozemkoch obce, pričom spolupráca je dlhodobo výhodná pre obec. Žiadateľ uhrádza nájom riadne a včas a taktiež aj daň z nehnuteľností v prospech obce. Žiadateľ sa o prenajaté pozemky dlhodobo stará odborne, so starostlivosťou riadneho hospodára a prispieva tak aj ku skultúrneniu nášho bezprostredného krajinného okolia a k ochrane životného prostredia. Pozemky sú situované mimo zastavaného územia obce. Osobitný zreteľ je daný aj zachovaním kontinuity poľnohospodárskej rastlinnej výroby žiadateľa na týchto pozemkoch.

 

 

 

 


 
 

Výberové konanie

na riaditeľa/-ku ZŠ

Harmonogram

Súbor na stiahnutie 2019 - kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek.pdf (389.8 kB)

dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

Materská škola MS - 25.02.2019.pdf (114 kB)
Základná škola ZS - 25.02.2019.pdf (37.5 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka