Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/-ky ZŠVytlačiť
 

Obec Hliník nad Hronom v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003Z.z. o výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie

riaditeľa/-ky Základnej školy v Hliníku nad Hronom, ul. Školská 482

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

najmenej  päť rokov pedagogickej praxe

absolvovanie prvej atestácie (Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

Iné kritériá a požiadavky:

znalosť príslušnej legislatívy,

komunikatívnosť,

riadiace a organizačné schopnosti,

osobné a morálne predpoklady,

zdravotná spôsobilosť na prácu,

spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPiont a iné.)

 

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

prihláška do výberového konania,

profesijný životopis,

overené kópie dokladov o vzdelaní,

doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú základnú školu,

súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zasielajte v termíne do 12.apríla 2019 na adresu:

Obecný úrad Hliník nad Hronom, Železničná 320, 966 01 Hliník nad Hronom

Obálku označte : „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ“

                                      „Neotvárať“

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

           

 


 
 

Prerušenie elektrickej energie

12.-13.6 a 15.6.2019

Harmonogram

Súbor na stiahnutie 2019 - kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek.pdf (389.8 kB)

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

Základná škola ZS - 20.05.2019.pdf (37.8 kB)
Materská škola MS - 20.05.2019.pdf (114.3 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka