Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

Dobrovoľná vojenská služba Vytlačiť
 

PERSONÁLNY ÚRAD OZBROJENÝCH SÍL, REGULAČNÁ SKUPINA BANSKÁ BYSTRICA

Dobrovoľná vojenská príprava – DVP

Skladá sa zo základného vojenského výcviku a odbornej prípravy

Informácie pre uchádzačov.

Plagat

Na prihlásenie je potrebné priniesť: občiansky preukaz, výpis zo zdravotnej dokumentácie, doklady o dosiahnutom vzdelaní, kurzoch, osvedčenia a oprávnenia – aj fotokópie, rozhodnutie o prevzatí brannej povinnosti, ak mu branná povinnosť nevznikla

Pri návšteve regulačnej skupiny uchádzač vyplní: žiadosť o prijatie do DVP, osobný dotazník, životopis, čestné vyhlásenie

Podmienkou je podanie žiadosti na DVP

Uchádzačovi musí vzniknúť branná povinnosť alebo ju dobrovoľne prevzal

Má štátne občianstvo a je spôsobilý na právne úkony

Dosiahol minimálne stredné odborné vzdelanie, nie je podmienka maturita

Termín na prihlásenie je do 27.4.2018

Miesto – VÚ Martin

Dĺžka cvičenia je 11 týždňov

Odmena je 1 100€ v čistom príjme, t. zn. už očistené o daň a odvody

Absolvent má hradenú stravu, ubytovanie, doprava

Po absolvovaní získa absolvent cvičenia pozíciu vojak II. stupňa v zálohe

Termín absolvovania cvičenia je júl, august

Kondičné testy sa nevykonávajú

Psychotesty sa vykonávajú v primeranej forme

Predpríprava na prípadný vstup do ozbrojených síl

Zamestnávateľ je povinný uvoľniť na absolvovanie cvičenia na DVP a zobrať späť do zamestnaneckého pomeru, Zákon č. 378/2015 Z. z. O dobrovoľnej vojenskej službe

Uchádzač vedený na Úrade práce sa z evidencie nevymazáva a zachovávajú sa mu dávky v nezamestnanosti

Absolvent je uvoľnený na rodinné udalosti, ako je napr. pohreb, atď. , na tlmočnícke služby.....

Absolvent môže kedykoľvek opustiť proces DVP

Absolvent môže byť aj žena – prehlásenie o dobrovoľnosti absolvovania DVP

Horný vek je 55 rokov

Uchádzač musí preukázať bezúhonnosť – výpis z registra trestov nie starší, ako 3 mesiace

Je zdravotne a psychicky spôsobilý

Bude prijatý, ak úspešne absolvuje prijímacie konanie

Uchádzať sa nemôžu:

  • bývalí profesionálny vojaci, absolventi základnej vojenskej služby, už absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy, osoby zaradené do záloh ozbrojených síl, aktívny profesionálni vojaci, príslušníci policajného zboru, príslušníci justičnej a väzenskej stráže, príslušníci H a ZZ, ak uchádzač odoprel výkon mimoriadnej služby, ak je voči uchádzačovi vedené trestné konanie, nie je možné vstúpiť do prípravnej štátnej služby ako čakateľ alebo kadet, resp. absolvovať štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

Informácie na: www.regrutacia.sk, www.vojak.mil.sk www.mosr.sk/dvp  www.personal.mil.sk

č. tel.: 0960 412147, 0960 412777, 0960 412779,

e – mail: rsk.bb@mil.sk

Úradné hodiny: po  -  štv: 7,15 hod až 15,00 hod,  pi 7,15 hod až 12,15 hod

Adresa: Československej armády 7, 974 01 Banská Bystrica

Korešpondenčná adresa: PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač

Kontakt:

Ing. Filip Kamenský

vedúci oddelenia obrany štátu

Okresný úrad Banská Bystrica

odbor krízového riadenia

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Email: Filip.Kamensky@minv.sk

Č.t.:    048/43 06 380

Fax:    048/43 06 389

Mobil: +421 905 567 512

 


 
 

Výberové konanie

na riaditeľa/-ku ZŠ

Harmonogram

Súbor na stiahnutie 2019 - kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek.pdf (389.8 kB)

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

Materská škola MS - 25.02.2019.pdf (114 kB)
Základná škola ZS - 25.02.2019.pdf (37.5 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka