Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

Aktuality v obci

Oznamy hlásené v MR v 16. kalendárnom týždniVytlačiť
 

  1. Firma AEOS, s.r.o. ponúka nasledovné pracovné ponuky:

Práca údržbára: ide o technické a záhradkárske práce, pracovná doba pondelok až piatok od 7,00 hod. do 15,00 hod., miesto výkonu práce: Vyhne, práca je vhodná najmä pre dôchodcov, mzda: 550,00 €/mesiac.

Práca pre ženy: pracovná pozícia: ukladanie hotových produktov do krabíc v novootvorenej hale v Žiari nad Hronom, ide o 3-zmennú prevádzku, plat 650,00 € brutto + stravné lístky, dochádzkový bonus, bonus za zdravý životný štýl, 13. a 14. plat.

kontakt: 0944/70 46 00, e-mail: aeos@azet.sk

 

  1. Oznámenie o uložení písomnosti verejnou vyhláškou na úradnej tabuli obce pre:

Tatár Andrej, rok narodenia: 1984, 966 01 Hliník nad Hronom, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Banská Bystrica, doba uloženia 15 dní  do 03.05.18

  1. Obec Hliník nad Hronom Vás pozýva na výstavu obrazov technikou ENKAUSTIKA, spojenú s predajom v dňoch od 24. do 26.4.2018 v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod. v priestoroch obecnej knižnice. V rámci výstavy sa v utorok 24.4.2018 o 16,00 hod. uskutočnia tvorivé dielne, téma enkaustika – maľovanie horúcim voskom. Na dielne si môžete priniesť starú žehličku – nie naparovaciu.

 
 

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutieVytlačiť
 

Malá vodná elektráreň Hliník nad Hronom - líniová stavba. Žiadosť spoločnosti WaWa a.s. o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.


 
 

Stanovisko obce k téme nekvalitnej vody Vytlačiť
 

Obec Hliník nad Hronom reaguje touto cestou k šíriacim sa informáciám o nekvalitnej vode v našej obci. Prvotné informácie o zápachu pitnej vody podal nemenovaný občan našej obce cca koncom septembra 2017. V ten istý deň sme kontaktovali zástupcu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, aby tento podnet preveril. Podľa informácii zo strany StVPS došlo k odkaleniu koncového bodu na vodovodnom potrubí. Zdalo sa, že problém je vyriešný, ale počas tohto víkendu sa  objavili reakcie občanov na sociálnej sieti, kde viacerí vyjadrujú názory o zapáchajúcej vode na viacerých miestach v obci. Na základe týchto podnetov sme v pondelok 16.10.2017 požiadali písomnne dodávateľa pitnej vody o jeho stanovisko a vykonanie všetkých opatrení na nápravu. O stanovisku StVPS budeme informovať. 

V tejto súvislosti žiadame občanov, aby pri podobných zisteniach zavolali resp. napísali podnet na ktorýkoľvek tel.kontakt alebo mail uvedený v kontaktoch na úvodnej stránke, spolu so stručným opisom problému. každým podnetom sa budeme zaoberať a riešiť.


 
 
Položky 1-5 z 6

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška -Tököly LadislavVytlačiť
 

OZNÁMENIE o mieste uloženia písomnosti

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Hliník nad Hronom, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Občan: Ladislav TÖKÖLY , nar. 1959, 966 01 Hliník nad Hronom

Písomnosť:

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Žiar nad Hronom

Sládkovičova 17, P.O.BOX 1, 965 01 Žiar nad Hronom

Miesto uloženia:

OBECNÝ ÚRAD,  nová adresa : Strojárska 359/10 , 966 01 Hliník nad Hronom

 

Úradné hodiny:

Pondelok:       7,30 hod. – 15,30 hod.

Utorok:           7,30 hod. – 15,30 hod.

Streda:           7,30 hod. – 16,30 hod.

Štvrtok:          nestránkový deň

Piatok:            7,30 hod. – 14,30 hod.

 

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní, v priebehu ktorých si adresát môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na mieste uloženia v čase úradných hodín.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

oznámenie vyvesené na úradnej tabuli:  od 16 .04.2018 – do 01.05.2018

hlásené v miestnom rozhlase: 17.04.2018

zverejnené na webovej stránke obce: 17.04.2018


 
 

Dobrovoľná vojenská služba Vytlačiť
 

PERSONÁLNY ÚRAD OZBROJENÝCH SÍL, REGULAČNÁ SKUPINA BANSKÁ BYSTRICA

Dobrovoľná vojenská príprava – DVP

Skladá sa zo základného vojenského výcviku a odbornej prípravy

Informácie pre uchádzačov.

Plagat

Na prihlásenie je potrebné priniesť: občiansky preukaz, výpis zo zdravotnej dokumentácie, doklady o dosiahnutom vzdelaní, kurzoch, osvedčenia a oprávnenia – aj fotokópie, rozhodnutie o prevzatí brannej povinnosti, ak mu branná povinnosť nevznikla

Pri návšteve regulačnej skupiny uchádzač vyplní: žiadosť o prijatie do DVP, osobný dotazník, životopis, čestné vyhlásenie

Podmienkou je podanie žiadosti na DVP

Uchádzačovi musí vzniknúť branná povinnosť alebo ju dobrovoľne prevzal

Má štátne občianstvo a je spôsobilý na právne úkony

Dosiahol minimálne stredné odborné vzdelanie, nie je podmienka maturita

Termín na prihlásenie je do 27.4.2018

Miesto – VÚ Martin

Dĺžka cvičenia je 11 týždňov

Odmena je 1 100€ v čistom príjme, t. zn. už očistené o daň a odvody

Absolvent má hradenú stravu, ubytovanie, doprava

Po absolvovaní získa absolvent cvičenia pozíciu vojak II. stupňa v zálohe

Termín absolvovania cvičenia je júl, august

Kondičné testy sa nevykonávajú

Psychotesty sa vykonávajú v primeranej forme

Predpríprava na prípadný vstup do ozbrojených síl

Zamestnávateľ je povinný uvoľniť na absolvovanie cvičenia na DVP a zobrať späť do zamestnaneckého pomeru, Zákon č. 378/2015 Z. z. O dobrovoľnej vojenskej službe

Uchádzač vedený na Úrade práce sa z evidencie nevymazáva a zachovávajú sa mu dávky v nezamestnanosti

Absolvent je uvoľnený na rodinné udalosti, ako je napr. pohreb, atď. , na tlmočnícke služby.....

Absolvent môže kedykoľvek opustiť proces DVP

Absolvent môže byť aj žena – prehlásenie o dobrovoľnosti absolvovania DVP

Horný vek je 55 rokov

Uchádzač musí preukázať bezúhonnosť – výpis z registra trestov nie starší, ako 3 mesiace

Je zdravotne a psychicky spôsobilý

Bude prijatý, ak úspešne absolvuje prijímacie konanie

Uchádzať sa nemôžu:

  • bývalí profesionálny vojaci, absolventi základnej vojenskej služby, už absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy, osoby zaradené do záloh ozbrojených síl, aktívny profesionálni vojaci, príslušníci policajného zboru, príslušníci justičnej a väzenskej stráže, príslušníci H a ZZ, ak uchádzač odoprel výkon mimoriadnej služby, ak je voči uchádzačovi vedené trestné konanie, nie je možné vstúpiť do prípravnej štátnej služby ako čakateľ alebo kadet, resp. absolvovať štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

Informácie na: www.regrutacia.sk, www.vojak.mil.sk www.mosr.sk/dvp  www.personal.mil.sk

č. tel.: 0960 412147, 0960 412777, 0960 412779,

e – mail: rsk.bb@mil.sk

Úradné hodiny: po  -  štv: 7,15 hod až 15,00 hod,  pi 7,15 hod až 12,15 hod

Adresa: Československej armády 7, 974 01 Banská Bystrica

Korešpondenčná adresa: PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač

Kontakt:

Ing. Filip Kamenský

vedúci oddelenia obrany štátu

Okresný úrad Banská Bystrica

odbor krízového riadenia

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Email: Filip.Kamensky@minv.sk

Č.t.:    048/43 06 380

Fax:    048/43 06 389

Mobil: +421 905 567 512

 


 
 
Položky 1-5 z 6

Za obsah zodpovedá
Ing. Slavomír Hlinka

Projekt na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Modernizácia verejného osvetlenia

Kanalizácia rekonštrukcia ČOV - Hliník nad Hronom

Zberný dvor Hliník nad Hronom

Zlepšenie dopravno – bezpečnostnej situácie v obci Hliník nad Hronom

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

HARMONOGRAM VÝVOZU TKO A SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2018

dnes je: 23.4.2018

meniny má: Vojtech

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

JL Základná škola ZS 23.04.2018.pdf (27.1 kB)
JL Materská škola MS 23.04.2018.pdf (40.5 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka