Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

Aktuality v obci

Verejné OZ 14.12.2017Vytlačiť
 


 
 

Stanovisko SSE - distribúcia, a.s.Vytlačiť
 

Vážení občania.

Stredoslovenské energetika - distribúcia, a.s. oznámila dňa 14.11.2017 obci Hliník nad Hronom, že v mesiaci december 2017 bude na viac dní prerušená distribúcia elektrickej energie v niektorých častiach obce. Vzhľadom k tomu, že sa na nás obrátilo viacero dotknutých fyzických a právnických osôb, odoslali sme dňa 15.11.2017 SSE-d. sťažnosť na plánované odstávky a nesúhlasili sme s realizáciu prác v tomto čase.

Dňa 6.12.2017 bolo obci Hliník nad Hronom doručené stanovisko SSE-distribúcia a.s. k našej sťažnosti. Uvádzame ju v plnom znení:

Vážená Obec Hliník nad Hronom, odpovedáme na Váš email zo dňa 15.11.2017.

Stredoslovenská energetika Distribúcia ,a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej siete, preveril Vami doručenú reklamáciu.
Po prešetrení situácie kompetentnými pracovníkmi Vám dávame na základe výsledkov šetrenia nasledovné stanovisko:
 
V mesiaci december bude v lokalite Hliník nad Hronom rekonštrukcia NN siete. Napriek použitým opatreniam, nie je možné zabezpečiť distribúciu elektriny pre všetkých odberateľov v danej lokalite. Charakter prác si vyžaduje zaistiť vypnutý stav vedenia z dôvodu rekonštrukcie NN siete, elektrického rozvádzača vysokonapäťovej trafostanice, úprava siete a domových prípojok. Pri uvedených prácach sa uvedená časť obce nedá zásobovať iným spôsobom a zároveň musíme dodržať technické možnosti, na základe ktorých, minimalizujeme počet vypnutí. Snahou bude práce vykonať v čo najkratšom čase a ako náhle pominú dôvody na obmedzenie distribúcie, bude samozrejme pre Vaše, ako aj ostatné odberné miesta, bezodkladne obnovená distribúcia. Jednou z našich základných povinností, ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy, je zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, k naplneniu čoho sme nútení v prípade potreby pristúpiť k nevyhnutným krokom, ako je napríklad aj dočasné prerušenie dodávky elektriny.  
 
Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s.(SSE-D,a.s.) vykonala vyrozumenie dotknutých odberateľov o  prerušení elektriny v uvedených dňoch v časovom predstihu a spôsobom definovanom podľa zákona 251/2012 a v zmysle Prevádzkového poriadku SSE-D, a.s., nenesie tak zodpovednosť za škody vzniknuté odberateľom v dôsledku plánovaného prerušenia distribúcie.
 
Zároveň sú obmedzením dodávky elektriny v dôsledku tejto plánovanej práce postihnutí aj iní odberatelia SSE-D, a.s, sú o tejto skutočnosti upovedomení a prispôsobili svoje aktivity tejto skutočnosti.
 
Počas predmetných plánovaných prerušení dodávok elektrickej energie nemáme k dispozícii požadovaný dieselagregát z dôvodu nasadenia na iné plánované práce. Službu, ako je zapožičanie alebo prenájom motorgenerátorov, neposkytujeme komerčne, nakoľko motorgenerátory slúžia výhradne pre účely spoločnosti SSE-D, a.s. Z tohto dôvodu Vám odporúčame obrátiť sa na komerčného poskytovateľa predmetnej služby.
 
 Ponúkame Vám možnosť overiť si plánovanú odstávku pre Vaše odberné miesto alebo Vašu obec.
 
Aplikácia Vám umožňuje získať informácie o:
1.plánovanej odstávke elektriny pre Vaše odberné miesto,
2.prípadnom zrušení plánovanej odstávky,
3.skutočných časoch plánovanej odstávky.
 
https://online.sse.sk/web_zmluvy/web_po.w_po
 
Dovoľujeme si  Vám dať do pozornosti na možnosť prihlásenia sa  koncového zákazníka do aplikácie Webkontakty. Prihlásením sa do aplikácie Webkontakty, oznamovanie o plánovaných odstávkach, si koncový zákazník môže sám aktualizovať - dopĺňať si kontakty pre vyrozumievanie, kedy informácie o plánovaných prerušeniach dodávok elektriny sú komunikované priamo na uvedené kontakty koncových odberateľov. 
 
Za vzniknuté problémy a nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

 

Kontaktné centrum
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Zákaznícka linka 0850 166 007 (Po-Pia:08.00-15.00)

Poruchová linka 0800 159 000 (Nonstop)
www.sse-d.sk

   


 
 

Oznam o žetónoch na odvoz KOVytlačiť
 

Obecný úrad v Hliníku nad Hronom oznamuje občanom, že žetóny na vývoz komunálneho odpadu zakúpnené v tomto roku možno použiť  na vývozy odpadu, ktoré budú uskutočnené do konca roka 2017.   V roku 2018 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu pre 550 a 1100 litrové nádoby 3. 1. 2018 a pre 60 a 110 litrové nádoby 10. januára 2018, s použitím žetónov platné pre rok 2018. Predaj žetónov na rok 2018 bude možný len od 2. januára 2018.

Upozorňujme občanov, ktorí budú potrebovať žetóny na vývoz KO cez sviatky, aby si žetóny prišli zakúpiť  do 20.12.2017. 

 


 
 

Stanovisko obce k téme nekvalitnej vody Vytlačiť
 

Obec Hliník nad Hronom reaguje touto cestou k šíriacim sa informáciám o nekvalitnej vode v našej obci. Prvotné informácie o zápachu pitnej vody podal nemenovaný občan našej obce cca koncom septembra 2017. V ten istý deň sme kontaktovali zástupcu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, aby tento podnet preveril. Podľa informácii zo strany StVPS došlo k odkaleniu koncového bodu na vodovodnom potrubí. Zdalo sa, že problém je vyriešný, ale počas tohto víkendu sa  objavili reakcie občanov na sociálnej sieti, kde viacerí vyjadrujú názory o zapáchajúcej vode na viacerých miestach v obci. Na základe týchto podnetov sme v pondelok 16.10.2017 požiadali písomnne dodávateľa pitnej vody o jeho stanovisko a vykonanie všetkých opatrení na nápravu. O stanovisku StVPS budeme informovať. 

V tejto súvislosti žiadame občanov, aby pri podobných zisteniach zavolali resp. napísali podnet na ktorýkoľvek tel.kontakt alebo mail uvedený v kontaktoch na úvodnej stránke, spolu so stručným opisom problému. každým podnetom sa budeme zaoberať a riešiť.


 
 
Položky 1-5 z 13

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Goralová, PacalajováVytlačiť
 

OZNÁMENIE o mieste uloženia písomnosti

     Z dôvodu, že občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) Zák. č. 253/1998  a adresa sídla obecného úradu je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov

- doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Adresát: Vlasta GORALOVÁ, rok narodenia: 1967, 966 01 Hliník nad Hronom

Monika PACALAJOVÁ, rok narodenia: 1967, 966 01 Hliník nad Hronom

Písomnosť: DÔVERA, zdravotná poisťovňa, (žltý poštový lístok – oznámenie o uložení zásielky  )

Miesto uloženia:

OBECNÝ ÚRAD,  nová adresa : Strojárska 359/10 , 966 01 Hliník nad Hronom

Úradné hodiny:

Pondelok:       7,30 hod. – 15,30 hod.

Utorok:           7,30 hod. – 15,30 hod.

Streda:           7,30 hod. – 16,30 hod.

Štvrtok:          nestránkový deň

Piatok:            7,30 hod. – 14,30 hod.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní, v priebehu ktorých si adresát môže písomnosť prevziať na mieste uloženia v čase úradných hodín.

V prípade, že si adresát písomnosti v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia uloženú písomnosť neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia a písomnosť bude vrátená odosielateľovi.


 
 
Položky 1-5 z 13

HARMONOGRAM VÝVOZU TKO A SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2017

dnes je: 14.12.2017

meniny má: Branislava, Bronislava

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Modernizácia verejného osvetlenia

Kanalizácia rekonštrukcia ČOV - Hliník nad Hronom

Zberný dvor Hliník nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

Materská škola - 11.12. - 15.12.2017 MS 11.12.2017.pdf (485.7 kB)
Základná škola - 11.12. - 15.12.2017 ZS 11.12.2017.pdf (542.8 kB)

dnes je: 14.12.2017

meniny má: Branislava, Bronislava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka