Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

OZNAMY

Aktuality v obci

Oznamy hlásené v MR v 49. kalendárnom týždni

Zber papiera v starej časti obce sa uskutoční v stredu 12. decembra 2018 podľa nasledovného harmonogramu: 17,40 hod.  ulica Priehradka
18,00 hod.  ulica Strojárska
18,20 hod.  CO ...viac...

Zverejnené 10.12.2018 -SH- Vyprší o 4 dni.


 

Obec Hliník nad Hronom opätovne zverejňuje informácie o možnosti zapojiť sa do informačného systému v našej obci. Občania, ktorí sa zapoja do projektu „FLORIAN“, budú dostávať dôležité informácie formou sms alebo emailu. Formou sms budú zasielané len veľmi dôležité informácie ako napríklad: poruchy, havárie, odstávky sietí (elektrina, voda, plyn), zmena ordinačných hodín u lekárov a podobne. Formou mailu budú zasielané všetky oznamy, ktoré sa budú zverejňovať v obecnom rozhlase.

 

viac...


 

logoSpoločnosť Slovak Telekom, a.s. plánuje v rokoch 2019/2020 výstavbu optickej telekomunikačnej siete v našej obci. Súčasťou realizácie optickej siete v tejto lokalite je aj pripájanie všetkých budov a rodinných domov po trase.

Do poštových schránok boli zo strany investora doručované informačné listy, kde sú uvedené podrobnosti o výhodách pripojenia.

viac...


 

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie

Malá vodná elektráreň Hliník nad Hronom - líniová stavba. Žiadosť spoločnosti WaWa a.s. o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.
viac...

Zverejnené 15.3.2018 -SH-
Aktualizované: 20.3.2018 -SH-


 
Položky 1-10 z 12

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí  stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania.

viac...


 

Návrh rozpočtu 2019-2021

Zverejnené 28.11.2018 -SH- Vyprší dnes.


 

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia zriadených na území obce Hliník nad Hronom na rok 2019

Zverejnené 28.11.2018 -SH-
Aktualizované: 29.11.2018 -SH- Vyprší dnes.


 

Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach zriadených obcou Hliník nad Hronom

Zverejnené 28.11.2018 -SH- Vyprší dnes.


 

Verejná vyhláška - upozornenie nájomcom pozemkov

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný, upozorňuje všetkých nájomcov poľnohospodárskych pozemkov na účinnosť vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republik ...viac...

Zverejnené 15.11.2018 -SH-


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

viac...


 
Položky 1-10 z 12

HARMONOGRAM VÝVOZU TKO A SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2018

dnes je: 12.12.2018

meniny má: Otília

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

Materská škola MŠ 10.12.2018.pdf (137.7 kB)
Základná škola ZŠ 10.12.2018.pdf (61 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka