Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

Aktuality v obci

Dôležitý oznamVytlačiť
 

OZNAMUJEME VŠETKÝM DEŤOM, ŽE Z DÔVODU CHRIPKOVEJ EPIDÉMIE SA DETSKÝ KARNEVAL V PIATOK 22.02.2019 NEBUDE KONAŤ. O NÁHRADNOM TERMÍNE VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAŤ.

 


 
 

Oznamy MR Vytlačiť
 

 1. MUDr. Kratochvíľa oznamuje svojim pacientom, že od 18. do 22 februára 2019 nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Hafnerová.
 2. Zber papiera sa uskutoční v utorok 19. februára 2019 podľa nasledovného harmonogramu:
 • 16:40 hod. – Ladislava Majerského - bytovka č. 571
 • 17:00 hod. – ulica Ľudovíta Štúra pri dome p. Turčoka
 • 17:25 hod. – križovatka pri dome p. Krátkej
 • 17:50 hod. – ulica Partizánska – parkovisko
 • 18:10 hod. – ulica Jána Švermu pri dome p. Kvapila

Papier je potrebné zviazať do balíka, kartón sa neberie.

 1. V Kúpeľnom salóniku v Sklených Tepliciach sa bude konať v pondelok 18. februára 2019 o 19,30 hod. beseda s významným slovenským kardiochirurgom a pedagógom profesorom, lekárom Viliamom Fischerom, CSc. FICS.
 2.  Polícia v Žiari  nad  Hronom  informuje občanov, že v  dňoch  28.  02.  2019  a 01. 03. 2019 bude prebiehať sťahovanie oddelenia dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom a oddelenia bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií Okresného dopravného inšpektorátu v Žiari nad Hronom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom do nových priestorov KAMO centra, ktoré sa nachádza v priestoroch budovy Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom,  M. Chrásteka č. 586/27 (vchod vedľa hlavného vchodu do budovy okresného riaditeľstva). Od 4. marca 2019 si už teda v Žiari nad Hronom doklady vybavíte v nových priestoroch.

  Z uvedeného dôvodu nebudú mať spomínané oddelenia v  dňoch

  28. 02. 2019 a 01. 03. 2019 z technických príčin stránkové hodiny

 
 

ŽIHADIELKO PRE ŽIARVytlačiť
 

fotoAj tento rok začal urputný boj o získanie čo najväčšieho počtu osôb, ktoré pomôžu pri hlasovaní o krásne detské ihrisko. Ide o súťaž spoločnosti LIDL, ktorá opätovne v rámci svojej reklamnej kampane vybuduje pre úspešné mestá krásne detské ihriská. V súťaži o ihrisko v hodnote 87 000 € môžeme aj my obyvatelia obce Hliník nad Hronom pomôcť tento rok nášmu susedovi zo Žiaru nad Hronom. Preto milí Hliničania oslovte aj svojich rodinných príslušníkov, známych, kamarátov, babky, dedkov, kohokoľvek, kto je ochotný pomôcť dobrej a správnej veci. Pomôžme Žiarčanom a dokážme, že pre dobrú vec sa vieme spojiť. Je to veľmi jednoduché. Treba sa registrovať a potom už len každý deň hlasovať. Súťaž prebieha do 28.2.2019.

https://zihadielko.lidl.sk/

 


 
 

Systém informovaniaVytlačiť
 

Obec Hliník nad Hronom opätovne zverejňuje informácie o možnosti zapojiť sa do informačného systému v našej obci. Občania, ktorí sa zapoja do projektu „FLORIAN“, budú dostávať dôležité informácie formou sms alebo emailu. Formou sms budú zasielané len veľmi dôležité informácie ako napríklad: poruchy, havárie, odstávky sietí (elektrina, voda, plyn), zmena ordinačných hodín u lekárov a podobne. Formou mailu budú zasielané všetky oznamy, ktoré sa budú zverejňovať v obecnom rozhlase.

V prípade, že máte záujem o elektronické zasielanie dôležitých informácií a oznamov, je potrebné vyplniť dole priloženú návratku a doručiť ju poštou na adresu  Obecný úrad, Železničná 320/10, 966 01 Hliník nad Hronom, osobne doniesť na adresu Strojárska 359/10, 966 01 Hliník nad Hronom – kancelária PODATEĽNE alebo zaslať naskenovanú v pdf. formáte na mailovú adresu : kniznica@hliniknadhronom.sk, prednosta@hliniknadhronom.sk alebo podatelna@hliniknadhronom.sk.

            Ak má občan má viacero telefónnych čísel a emailových adries, prosíme uviesť na jednu osobu iba jeden telefónny a mailový kontakt. V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je potrebné, aby fyzická osoba udelila prevádzkovateľovi systému (v tomto prípade obci Hliník nad Hronom) súhlas s poskytnutím svojich údajov na účely uvedené v návratke.

Je potrebné, aby návratka s predpísaným textom bola vyplnená úplne a podpísaná občanom. V opačnom prípade, nebude návratka zaradená do systému kontaktov na rozosielanie sms správ a emailov. Názov ulice je potrebný na presné zaradenie občana do podskupiny, napr. ULICA ŽELEZNIČNÁ, aby bolo možné zasielať informácie adresne,  podľa potrieb obce.


 
 

Plánovaná optická sieť Vytlačiť
 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. plánuje v rokoch 2019/2020 výstavbu optickej telekomunikačnej siete v našej obci. Súčasťou realizácie optickej siete v tejto lokalite je aj pripájanie všetkých budov a rodinných domov po trase.

Do poštových schránok boli zo strany investora doručované informačné listy, kde sú uvedené podrobnosti o výhodách pripojenia.

Na druhej strane listu je informatívny súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete. V prípade, že vlastník nehnuteľnosti má záujem o pripojenie na optickú sieť, je potrebné zakrúžkovať jednu z možností a leták doručiť do podateľne OcÚ na adresu Strojárska 359/10, 966 01 Hliník nad Hronom, poslať poštou na adresu OcÚ Železničná 320/10, 966 01 Hliník nad Hronom alebo poslať naskenový na email: pavel.hronciak@gmail.com

 


 
 
Položky 1-10 z 13

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - zrušenie trvalého pobytu Bugár DušanVytlačiť
 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

            Ohlasovňa pobytu v Hliníku nad Hronom na návrh vlastníka domu podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom

20. 02. 2019  trvalý pobyt občanovi Dušan Bugár, nar. 18.4.1961

 

            Miestom nového trvalého pobytu je obec  Hliník nad Hronom.

 

 

 


 
 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Hliník nad HronomVytlačiť
 

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Hliník nad Hronom predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.


 
 

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu obce - ZMENY A DOPLNKY č. 1Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že dnešným dňom je zverejnený návrh na prerokovanie Územného plánu obce Hliník nad Hronom - ZMENY A DOPLNKY Č. 1.

Spracovateľ - Ing. arch. Alexander Bánovský

V roku 2013 pristúpila obec Hliník nad Hronom k obstaraniu zmien a doplnkov č. 1 k platnej územnoplánovacej dokumentácii, táto dokumentácia bola vypracovaná a prerokovaná v auguste 2014. Po vyhodnotení pripomienok upravená dokumentácia nebola predložená Okresnému úradu Banská Bystrica odbor výstavby a bytovej politiky - orgánu územného plánovania podľa § 4 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o Štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie vznení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 25 stavebného zákona.Všetky materiály sú k nahliadnutiu na obecnom úrade počas stránkových hodín.

Verejné prerokovanie sa uskutoční 26.2.2019 o 16.00 hod. v sále kultúrneho domu, Železničná 320/10, 966 01 Hliník nad Hronom.

Návrh je zverejnený do 11.3.2019


 
 

Zrušenie trvalého pobytu - Figuli MichalVytlačiť
 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

            Ohlasovňa pobytu v Hliníku nad Hronom na návrh vlastníka domu podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom

18. 02. 2019  trvalý pobyt občanovi Michal Figuli, nar. 1.3.2010

                                                                                 

            Miestom nového trvalého pobytu je obec  Hliník nad Hronom.

 


 
 

Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služiebVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 13

Harmonogram

Súbor na stiahnutie 2019 - kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek.pdf (389.8 kB)

dnes je: 22.2.2019

meniny má: Etela

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

Materská škola MS - 18.02.2019.pdf (114.1 kB)
Základná škola ZS - 18.02.2019.pdf (37.7 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka